STANDPUNTEN 2018

1. WOONLASTEN VOOR INWONERS STIJGEN NIET

Voor ONS Nissewaard is dit een speerpunt en een verkiezingsbelofte die we al 25 jaar waarmaken!

2. UW BUURT IS SCHOON, HEEL en VEILIG

Speerpunt vanaf het eerste moment, de buurten en dorpen, pleinen en parken, dienen schoon, heel en veilig te zijn. Dat mag en moet u van ONS verwachten.

3. MEER GELD VOOR ONDERWIJS

ONS wil extra investeren in goede en nieuwe schoolgebouwen, het onderwijsachterstandenbeleid en de bibliotheek op school.

4. INZETTEN VOOR OUDEREN!

Voorkomen van vereenzaming, adequate voorzieningen, ook voor mantelzorgers en woningen die aansluiten bij de behoeften van ouderen, dat is ouderenzorg voor ONS en daar zetten wij op in!

5. ONDERSTEUNEN VAN VERENIGINGEN

Sportclubs, wijk- en dorpsverenigingen, culturele initiatieven vormen het cement van de samenleving en moeten waar mogelijk (financieel) worden ondersteund.

6. HARDE AANPAK OVERLAST EN WONINGINBRAKEN!

ONS pleit voor een lik-op- stuk beleid, cameratoezicht waar nodig en ondersteuning van onze gewaardeerde buurtpreventielopers, veiligheid voor alles!

7. BETERE BEREIKBAARHEID

Wanneer komt ‘Den-Haag’ eens over "de Brug" met een betere ontsluiting voor ons eiland? Wat ONS betreft blijven we daar voor lobbyen.

8. INVESTEREN IN GROEN EN DUURZAAMHEID

Meer investeren in het Bernissegebied. Daarnaast verenigingen en particulieren helpen te verduurzamen middels zonnepanelen, elektrische oplaadpunten en energieneutrale woningen.

9. MEER KANSEN VOOR JONGEREN

Voldoende woningen voor starters en jongeren, ruimte voor startende ondernemers, meer beroepsopleidingen maar ook meer festivals. Dat is waar ONS voor gaat.

10. GOEDE ZORG DICHTBIJ

Bij alle veranderingen in de zorg moeten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen blijven rekenen op zorg die nodig is. Maximale inzet op jeugdzorg moet kinderen een kansrijke toekomst geven.
Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?
Copyright © 2020 ONS Nissewaard

Website realisatie: DiscoverDesign / The Four Marketeers