Wethouders ONS

Wethouder Jan Willem Mijnans

Jan Willem Mijnans (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, wonen, Nn2040, wijk- en kerngerichte aanpak (waaronder wijkveiligheid). Wethouder Mijnans is tweede locoburgemeester.

Wethouder Martijn Hamerslag

Martijn Hamerslag (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor financiën, grondzaken, overheidsbedrijven, accommodaties, parkeren, sport, toerisme en recreatie. Wethouder Hamerslag is eerste locoburgemeester.

Coalitieakkoord 2018 - 2022

ONS Nissewaard, de PvdA en de VVD hebben een coalitieakkoord gesloten. De partijen willen in gezamenlijkheid met de nieuwe raad de komende vier jaar werken aan een schoon, heel en veilig Nissewaard. 

De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt: Martijn Hamerslag (ONS Nissewaard) wordt wethouder financiën en sport, Jan Willem Mijnans (ONS Nissewaard) keert terug als wethouder beheer en wonen. Léon Soeterboek krijgt zorg, evenementen en cultuur in zijn portefeuille. Wouter Struijk (PvdA) wordt verantwoordelijk voor jeugd, onderwijs en armoedebeleid en Igor Bal (VVD) heeft Ruimtelijke Ordening, duurzaamheid en verkeer en vervoer in portefeuille. 

De nieuwe coalitie streeft er naar om ook alle andere politieke partijen in Nissewaard te benaderen en te betrekken bij hun plannen.

Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?

Copyright © 2022 ONS Nissewaard